1. سلام من جواد مستوفی هستم. هدف از دوره مقدماتی، یادگیری مباحث پایه پایتون می باشد.
 2. به همراه داشتن لپتاپ در سر کلاس، تاثیر زیادی در فرایند یادگیری شما دارد
 3. در جلسات اول، دهم، یازدهم و دوازدهم لپتاپ شما می بایست به اینترنت متصل باشد.
 • برنامه نویسی چیست؟
 • انواع زبان های برنامه نویسی و کاربرد هر کدام
 • بهترین زبان برنامه نویسی برای یادگیری چیست؟
 • میزان درآمد برنامه نویس
 • بهترین روش یادگیری برنامه نویسی چیست؟
 • در چند جلسه می توان برنامه نویسی را یاد گرفت؟
 • کاربرد پایتون چیست و چه سایت های معروفی با پایتون طراحی شده است؟
 • نصب نرم افزار پایتون
 • آشنایی و نصب نرم افزار vscode
 • نصب افزونه های پایتون
 • فعال کردن قابلیت autosave
 • نحوه ی اجرای برنامه پایتون
 • چاپ متن در پایتون
 • نحوه گرفتن ورودی از کاربر
 • برنامه ای بنویسید که عبارت hello python را چاپ کند
 • برنامه ای بنویسید که ابتدا عبارت i am programmer را چاپ کند، سپس در خط پایین عبارت i want learn را چاپ کند.
 • برنامه ای بنویسید که از کاربر یک عدد دریافت کند.
 • برنامه ای بنویسید که نام کاربر را دریافت کند
 • برنامه ای بنویسید که ابتدا نام کاربر را دریافت کند، سپس فامیل کاربر را دریافت کند.
 • برنامه ای بنویسید که سن کاربر را دریافت کند.
 • الگوریتم
 • الگوریتمی بنویسید که hello را چاپ کند.
 • الگوریتمی بنویسید که سن کاربر را دریافت کند.
 • الگوریتمی بنویسید که نام و فامیل کاربر را دریافت کند.
 • الگوریتمی بنویسید که دو عدد را دریافت کند، حاصل جمع آنها را چاپ کند.
 • الگوریتمی بنویسید که سه عدد دریافت کند، میانگین آنها را چاپ کند.
 • الگوریتمی بنویسید که دو عدد دریافت کند، عدد بزرگتر را چاپ کند.
 • الگوریتمی بنویسید که سه عدد دریافت کند، عدد بزرگتر را چاپ کند.
 • الگوریتمی بنویسید که نوشته salam را 10 بار چاپ کند.