با استفاده از bootstrap، سه div را در کنار یکدیگر قرار دهید.


1
2
3

    

html

    

css

      

js

طراحی: جواد مستوفی