با استفاده از css flex، سه div را در کنار یکدیگر قرار دهید.    

html

    

css

      

js

طراحی: جواد مستوفی