با استفاده از css flex، دو div را در کنار یکدیگر قرار دهید.


1
2

    

html

    

css

      

js

طراحی: جواد مستوفی