با استفاده از css flex و media query، سه div را با قابلیت responsive در کنار یکدیگر قرار دهید. بگونه ای که با کوچک شدن صفحه، div دومی مخفی شود.


1
2
3

    

html

    

css

      

js

طراحی: جواد مستوفی