با استفاده از css flex و media query، دو div را با قابلیت responsive در کنار یکدیگر قرار دهید.


1
2

    

html

    

css

      

js

طراحی: جواد مستوفی