طراحی منو ساده با استفاده از css    

html

    

css

      

js

طراحی: جواد مستوفی