وسط چین کردن div به صورت عمودی و افقی با استفاده از css flex    

html

    

css

      

js

طراحی: جواد مستوفی