وسط چین کردن div به صورت عمودی و افقی با استفاده از css flex نمایش تمام صفحه


نمایش تمام صفحه


    

css

    

html

      

js

طراحی: جواد مستوفی