با استفاده از ویژگی display در css، دو div را در کنار یکدیگر قرار دهید که قابلیت responsive داشته باشد.


1
2

    

html

    

css

      

js

طراحی: جواد مستوفی