در صورتیکه عرض صفحه از 740px کمتر شد، رنگ پس زمینه صفحه آبی شود. (با استفاده از media query)    

html

    

css

      

js

طراحی: جواد مستوفی