1. با استفاده از ویژگی display در css، دو div را در کنار یکدیگر قرار دهید.
 2. با استفاده از css flex، دو div را در کنار یکدیگر قرار دهید.
 3. با استفاده از css flex، سه div را در کنار یکدیگر قرار دهید.
 4. با استفاده از bootstrap، دو div را در کنار یکدیگر قرار دهید.
 5. با استفاده از bootstrap، سه div را در کنار یکدیگر قرار دهید.
 6. در صورتیکه عرض صفحه از 740px کمتر شد، رنگ پس زمینه صفحه آبی شود. (با استفاده از media query)
 7. با استفاده از css flex و media query، دو div را با قابلیت responsive در کنار یکدیگر قرار دهید.
 8. با استفاده از css flex و media query، سه div را با قابلیت responsive در کنار یکدیگر قرار دهید. بگونه ای که با کوچک شدن صفحه، div دومی مخفی شود.
 9. ساخت dropdown با استفاده از css
 10. طراحی منو ساده با استفاده از css
 11. طراحی هدر سایت digibarbari.ir بدون قابلیت responsive
 12. با استفاده از ویژگی display در css، دو div را در کنار یکدیگر قرار دهید که قابلیت responsive داشته باشد.
 13. گذاشتن چهار div به صورت مربعی با استفاده از bootstrap
 14. ساخت dropdown image ساده
 15. وسط چین کردن div به صورت عمودی و افقی با استفاده از css flex
 16. لودینگ شماره یک
 17. لودینگ شماره دو
 18. لودینگ شماره سه
 19. باز شدن سایدبار با استفاده از جاوا اسکریپت
 20. ساخت Bootstrap Carousel Card Slider با قابلیت responsive
 21. zoom on hover css
 22. zoom on hover image css